Thông báo: Tính năng mới: Fast Order - Ưu tiên tốc độ & bảo đảm cho khách hàng
Đặt câu hỏi
Hướng dẫn đại lý : Phần 2 - Xác nhận tracking đơn hàng

Xác nhận tracking đơn hàng Sau khi đặt hàng có thể 2-4 ngày mới có tracking . Các bạn quay lại phần nhận đơn để điền tracking Đi...

Xem thêm →
Hướng dẫn CTV lấy link liên kết giới thiệu

LẤY LINK LIÊN KẾT GIỚI THIỆU WEBSITE ENVILMART Bước 1 : Tạo tài khoản và...

Xem thêm →
Hướng dẫn khách hàng : Phần 6 - Điều chỉnh giá sản phẩm sau khi đặt và yêu cầu hủy đơn hàng

Điều chỉnh giá sản phẩm sau khi đặt hàng Khách hàng điều chỉnh giá trong những trường hợp: Checker đặt không đủ số lượng sản phẩm. ...

Xem thêm →
Hướng dẫn đại lý : Phần 4 - Xử lý đơn hàng thiếu có phát sinh chi phí

THIẾU PHÍ PHÁT SINH Trong trường hợp đơn hàng của bạn thiếu tiền hãy sử dụng chức năng báo phí phát sinh .  Checker yêu cầu khách hàn...

Xem thêm →
Bảng giá vận chuyển

Thông tin đăng ký : https://bit.ly/2ygfNpn Bảng giá vận chuyển : https://bit.ly/3e9HKzC

Xem thêm →