Thông báo: Cập nhật các điều khoản dịch vụ bảo đảm cho khách hàng
Từ 1$ - 200$
  • Tỷ giá : 21,500đ 24,000đ -10.42%

Tỷ giá siêu đẹp:
- Rate 21500 đơn từ 1-200$
Tốc độ xử lý đơn nhanh gọn: Trung bình 1-4 tiếng
- Với các đơn khó: Tối đa 24h với đơn <200$
Bảo đảm đơn hàng:
- Bảo hành giao hàng , hoàn tiền nếu tracking không thông báo deliveried ( trong vòng 30 ngày )
Không bảo hành delivery và tracking với các seller ít hơn 300 feedback
Không bảo hành delivery và tracking với các đơn ship ngoài US

Từ 0$ - 1000$
  • Tỉ giá : 24,100

Mức giá với các sản phẩm đến từ Victoriassecret

Từ 0$ - 2000$
  • Tỉ giá : 24,100

Mức giá với các sản phẩm đến từ Jomashop

Từ 0$ - 500$
  • Tỉ giá : 22,000

Tỷ giá đẹp: Rate 22000 item < 500$
Check về all kho
Bảo hành delivery
Tốc độ xử lý đơn ổn định: Trung bình hoàn thành trong 1-2 ngày, với đơn khó 3-5 ngày
Web có hệ thống quản lý đơn tiện lợi ( quản lý $, sản phẩm site, số đơn, ngày đi đơn..)

Từ 0$ - 3000$
  • Tỉ giá : 24,100

Mức giá với các sản phẩm đến từ Converse