Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn đại lý : Phần 2 - Xác nhận tracking đơn hàng

Bởi Envilmart 4 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


Xác nhận tracking đơn hàng

Sau khi đặt hàng có thể 2-4 ngày mới có tracking . Các bạn quay lại phần nhận đơn để điền tracking

Điền tracking đơn hàng

Với amazon bạn có thể điền luôn tracking theo dõi . Còn với Ebay , Sephora bạn có 24-48h để cập nhật tracking vào đơn hàng . 

 


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan