Thông báo: Giftcard247.io- Tặng Cẩm nang CheckOut+  Voucher 50K, 200K + Cash Back..
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn đại lý : Phần 2 - Xác nhận tracking đơn hàng

Bởi Envilmart 2 năm trước | Cập nhật 2 năm trước | 0 bình luận


Xác nhận tracking đơn hàng

Sau khi đặt hàng có thể 2-4 ngày mới có tracking . Các bạn quay lại phần nhận đơn để điền tracking

Điền tracking đơn hàng

Với amazon bạn có thể điền luôn tracking theo dõi . Còn với Ebay , Sephora bạn có 24-48h để cập nhật tracking vào đơn hàng . 

 


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan