Thông báo: CHECK OUT chủ yếu: AMAZON, EBAY, NIKE, ADIDAS... Shop vui lòng inbox page tư vấn chi tiết!
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn: Rút tiền

Bởi [email protected] 3 năm trước | Cập nhật 1 năm trước | 0 bình luận


Các bước để thực hiện rút tiền từ tài khoản Envilmart về tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Chọn tài khoản.

Bước 2: Chọn Lịch sử rút tiền.

Bước 3: Chọn Rút tiền. Sau đó điền số tiền cần rút.

Bước 4: Điền mã xác nhận từ email để xác nhận việc rút tiền -> Xác nhận!

Lưu ý:

- Bạn có thể rút tiền miễn phí về tất cả các ngân hàng, thời gian xử lý 17h hàng ngày.

- Với khách hàng : Bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào bạn muốn .

- Với đại lý : Bạn có thể rút tiền sau khi đơn hàng đã ở trạng thái delivery và đã được khách hàng duyệt tiền.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan