Thông báo: Giftcard247.io- Tặng Cẩm nang CheckOut+  Voucher 50K, 200K + Cash Back..
Đặt câu hỏi

Hướng Dẫn: Thêm tài khoản ngân hàng

Bởi Envilmart 2 năm trước | Cập nhật 2 năm trước | 0 bình luận


Các bước để thêm tài khoản ngân hàng vào tài khoản Envilmart:

Bước 1: Chọn Tài Khoản.

Bước 2: Chọn Tài khoản ngân hàng.

Bước 3: Chọn Thêm và điền đầy đủ thông tin ngân hàng của bạn.

Lưu ý:  Vì mục đích bảo mật, mỗi người chỉ được thêm một tài khoản ngân hàng và không thể tự do chỉnh sửa thông tin.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan