Thông báo: Yêu cầu Checker xác minh để NHẬN ĐƠN ( KYC)- Update trong tháng
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn: Phần 4 - Hủy đơn hàng

Bởi Envilmart 3 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


Nếu bạn đặt nhầm sản phẩm trên Envilmart hãy làm theo cách sau đẩy để hủy đơn hàng.

Bước 1: chọn Danh sách đơn hàng.

Bước 2: chọn đơn hàng cần hủy.

Bước 3: trong phần Hành động chọn hủy đơn hàng.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể hủy đơn hàng khi đơn ở Trạng thái Đang chờ.
  • Bạn không thể hủy đơn hàng khi đơn ở Trạng thái Đã tiếp nhận hoặc Hoàn thành.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan