Thông báo: SHOP và CHECKER vui lòng inbox page check RATE: AMAZON, EBAY, NIKE, ADIDAS...
Đặt câu hỏi

Hiển thị danh sách đơn hàng trên envilmart

Bởi Admin 3 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


GIAO DIỆN MỚI CỦA SHOPPER TRÊN ENVILMART

 

Với giao diện mới đơn hàng của bạn sẽ hiển thị làm 2 mục là đơn hàng hiện tại và lịch sử.

  • Lịch sử: Nơi hiện thị các giao dịch đã delivered, đã hủy.
  • Đơn hàng hiện tại: Nơi hiển thị các giao dịch đang chờ hoặc đang xử lý.

Các đơn hàng sau khi đã delivered, đã hủy sẽ tự động được chuyển vào phần lịch sử của bạn. Hãy chú ý để tìm đơn hàng của bạn một cách nhanh nhất.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan