Thông báo: Yêu cầu Checker xác minh để NHẬN ĐƠN ( KYC)- Update trong tháng
Từ 1$ - 200$
 • Tỉ giá : 21,500
Từ 201$ - 500$
 • Tỉ giá : 22,500
Trên 500$
 • Tỉ giá : 22,000

Tỷ giá siêu đẹp:
- Rate 21000-23000
Tốc độ xử lý đơn nhanh gọn: Trung bình 1-6 tiếng
- Với các đơn khó: Tối đa 24h với đơn <200$
Bảo đảm đơn hàng:
- Bảo hành giao hàng , hoàn tiền nếu tracking không thông báo deliveried ( trong vòng 30 ngày )
Không bảo hành delivery và tracking với các seller ít hơn 300 feedback
Không bảo hành delivery và tracking với các đơn ship ngoài US

Từ 0$ - 800$
 • Tỉ giá : 21,500
Trên 800$
 • Tỉ giá : 21,500

Sephora is a French multinational chain of personal care and beauty stores. Featuring nearly 3,000 brands, along with its own private label, Sephora offers beauty products including cosmetics, skincare, body, fragrance, nail color, beauty tools, and haircare. ... Sephora is owned by luxury conglomerate LVMH as of 1997.

Từ 1$ - 500$
 • Tỉ giá : 21,500
Trên 500$
 • Tỉ giá : 21,500

Điều khoản dịch vụ Envilmart

Từ 1$ - 2000$
 • Tỉ giá : 22,000
Trên 2000$
 • Tỉ giá : 22,000

Amazon (Amazon.com) is the world's largest online retailer and a prominent cloud services provider.

Từ 0$ - 1000$
 • Tỉ giá : 22,000
Trên 1000$
 • Tỉ giá : 22,000

Mức giá với các sản phẩm đến từ nike us

Từ 0$ - 1000$
 • Tỉ giá : 22,000
Trên 1000$
 • Tỉ giá : 22,000

Mức giá với các sản phẩm đến từ adidas us

Từ 0$ - 1000$
 • Tỉ giá : 22,000
Trên 1000$
 • Tỉ giá : 22,000

Mức giá với các sản phẩm đến từ macys

Từ 0$ - 500$
 • Tỉ giá : 23,800

Mức giá với các sản phẩm đến từ h&m

Từ 0$ - 1000$
 • Tỉ giá : 22,500
Trên 1000$
 • Tỉ giá : 22,000

Mức giá với các sản phẩm đến từ Jomashop

Từ 1$ - 1000$
 • Tỉ giá : 23,000
Trên 1000$
 • Tỉ giá : 23,000

Shop Target online and in-store for everything from groceries and essentials to clothing and electronics. Save 5% every day with your Target RedCard.

Từ 0$ - 500$
 • Tỉ giá : 22,000
Trên 500$
 • Tỉ giá : 22,000

Tỷ giá đẹp: Rate 22000 item < 500$
Check về all kho
Bảo hành delivery
Tốc độ xử lý đơn ổn định: Trung bình hoàn thành trong 1-2 ngày, với đơn khó 3-5 ngày
Web có hệ thống quản lý đơn tiện lợi ( quản lý $, sản phẩm site, số đơn, ngày đi đơn..)

Trên 0$
 • Tỉ giá : 22,500

Tommy Hilfiger USA

Từ 10$ - 500$
 • Tỉ giá : 21,500
Trên 500$
 • Tỉ giá : 21,500

Nordstrom

Trên 0$
 • Tỉ giá : 22,000

Saksoff5th