Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Cập nhật FAST ORDER site Lacoste

Bởi [email protected] 2 năm trước | Cập nhật 2 năm trước | 1 bình luận


FAST ORDER- LACOSTE?

???? Tỷ giá:  Rate 22.000  < 500$

???? Check về all kho

???? Bảo hành delivery

???? Tốc độ xử lý đơn ổn định: Trung bình hoàn thành trong 1-2 ngày, với đơn khó 3-5 ngày

???? Web có hệ thống quản lý đơn tiện lợi ( quản lý $, sản phẩm site, số đơn, ngày đi đơn..)

=> Chọn đúng ngày, lên đơn ngay tại mục Fast Order

Theo dõi flash sale các site khác tại Flash sale- Fast Order

#evm #envilmart #fastorder


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


  • 1 năm trước Thien

    o